Actueel

RAPPORTAGE van DUURZAME NIEUWBOUW
WONINGEN en RENOVATIE PROJECTEN

Er is maar één aarde waarop wij leven, en daar moeten we zuinig op zijn. Steeds meer mensen realiseren zich dat. Daarom is men zich ook bewust dat er duurzamer gebouwd moet gaan worden. Verschillende aannemers en consortia hebben hierop ingespeeld met formats van energie zuinige woningen en renovaties. Al deze verschillende formats hebben andere uitgangspunten. Bij woningstichtingen ontbreekt het vaak aan tijd en/of menskracht om dit goed te vergelijken.

Om u toch van deze vitale informatie te voorzien is een rapportage van energienotaloze c.q. energiezuinige nieuwbouw woningen en renovatie projecten een must.

Deze rapportage zal u per aannemer/consortia inzicht geven over:
–  De verschillende woningtypes;
–  Woningomgang, aantal ruimten met m²;
–  Energielast, geen label maar de werkelijke last;
–  Bouwkosten en meerkosten van de duurzame aanpassingen;
–  Wijzigingen in de onderhoudslast;
–  WWS punten en huur.

Op basis van deze informatie heeft u een goed inzicht in de mogelijkheden, kosten en energielast van uw woningportefeuille. En heeft u een gedegen overzicht voor het uitwerken van het Strategisch Voorraad Beheersplan.

Dit rapport zal speciaal voor iedere woningstichting apart worden uitgewerkt, door het te spiegelen aan het ruimtelijk- en technisch programma van eisen van de woningstichting. Tevens kunnen aanvullende wensen worden meegenomen.

Bent u geïnteresseerd in deze rapportage of heeft u vragen, neem dan contact met mij op of stuur een mail om een afspraak te maken.