Bouwkundig Advies

Ik geef advies op maat. Hieronder vindt u een selectie van de mogelijkheden en een toelichting daarop.
• Bouwvoorschriften;
• Planbeoordeling;
• Projectontwikkeling;
• Technische omschrijvingen;
• Energiebesparende voorzieningen (duurzaamheid);
• Bouwkundige detaillering;
• Toetsing toekomstbestendigheid.

Het ontwikkelproces
Kleinschalige onderhouds- of renovatieprojecten: Ik begeleid het ontwikkelproces. Zo nodig maak ik een rapportage van de huidige situatie, een nulmeting. Dit is het startdocument voor het goede verloop van de bouw en een geweldig eindresultaat.

Controle van ontwerpen
Of u nu een gemeentekantoor wilt bouwen of een appartementencomplex, voor elk project wordt een programma van eisen opgesteld. Ik beoordeel het ontwerp of de bouwtekeningen aan dit programma van eisen voldoet.
Bovendien moet een ontwerp beoordeeld worden op bouwkundige aspecten. Ik controleer en optimaliseer uw plan, van plattegrond tot materiaalgebruik.
Is uw ontwerp bijvoorbeeld toekomstbestendig? Heeft een woning bijvoorbeeld de benodigde hoeveelheid ruimten met voldoende vloeroppervlak, voor (jonge) gezinnen of voor senioren?

Advisering
Bij een economisch verantwoord bouwproject streeft u naar de laagste onderhoudslast en een duurzame investering. Ik adviseer u over energiebesparende voorzieningen voor elke doelgroep en over het gebruik van alternatieve (bouw)materialen. Zo realiseert u een maximale besparing en optimaal rendement.