Calculatie

Ik begeleid de financiële kant van het ontwikkelproces in de bouw en geef advies op maat. Hieronder vindt u een selectie van de mogelijkheden en een toelichting daarop.
• Investeringsbudget;
• Elementenraming;
• Detailbegroting;
• Screenen van een begroting;
• Vergelijken van open begrotingen;
• Beoordelen van meer- en minderwerk;
• Opstellen van mogelijke bezuinigingen;
• Nacalculatie;
• Total Cost of Ownership.

Opstellen van begrotingen

Een bouwproject staat of valt met een gedegen inschatting van het investeringsbudget. Ik geef u inzicht in de totale kosten.

Voordat u de stap kunt zetten van schetsontwerp/voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp is een berekening van de bouwkosten nodig. Ik stel een elementenraming voor u op.

Aan de hand van een bestek met bestektekeningen kan ik voor u de detailbegroting opmaken. Om de begroting te completeren vraag ik bijvoorbeeld offertes van leveranciers en onderaannemers aan en vergelijk die.

Controleren van begrotingen

Wat zijn uw risico’s, als u na onderhandse of openbare aanbesteding een opdracht aan de inschrijver met de laagste prijs geeft? Ik controleer een begroting op rekenfouten en ga na of alle noodzakelijke werkzaamheden erin opgenomen zijn. Met die gegevens en die van een kredietbeoordelaar kunt u uw risico’s goed inschatten.

Gaat u werken in een bouwteam? Dan kan ik helpen beoordelen of de aanbieding die u ontvangt marktconform is.

Heeft u twee of meer aanbiedingen verkregen bij een aanbesteding op prijs en kwaliteit, die u grondig wilt vergelijken? Ik kan open-begrotingen naast elkaar leggen en adviseren bij de keuze.

Vraagt u zich af of de aanbieding die u heeft van meer- en minderwerk gunstig is? Leg dan het voorstel aan mij voor.

Bezuinigingen
Heeft u een ontwerp dat boven budget komt, dan doe ik suggesties om de kostenopbouw te optimaliseren.

Nacalculatie
Aan de hand van contracten, facturen en urenstaten stel ik voor u een nacalculatie op.

Total Cost of Ownership
Welk materiaal kunt u nu het beste gebruiken? Kiest u een duurder materiaal met minimaal onderhoud of voor een goedkoper materiaal dat meer onderhoud vergt? Ik kan voor u afwegen welke investering op langere termijn het gunstigst uitpakt.